• Behandling av beroende & missbruk

Beroendeproblematik innebär att man använder sig ett visst beteende eller av droger på ett sätt som gör att man upprepade gånger ställer till det för sig. När ett beteende eller ett drogbeteende hindrar än från att man inte fullgör sina plikter på jobbet, i skolan eller i hemmet, att man sätter sig i situationer med en ökad risk för att man skadar sig själv eller någon annan, eller att man hamnar i problem med rättvisan då har man en beroendeproblematik. Det är alltså hur det påverkar oss som beskriver om det är ett beroende/missbruk inte om det man tar eller gör är i sig farligt. En annan sak som gör att det är ett beroende är att man inte att man fortsätter man med missbruket trots att det orsakar återkommande problem. Beroendet fyller ofta  syftet att få en att känna sig mer samhörig med andra och inte så ensam. Över tid tenderar beroendet att göra att man blir mer och mer ensam vilket också ökar behovet av  beteendet eller drogen. För vissa innebär drogen eller beteendet ett sätt att få en tillfällig lindring från psykiskt eller fysiskt obehag, till slut ser man inga andra alternativ för att må bättre. 

Vanliga orsaker till beroendeproblematik:

Substansberoende:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Narkotika
 • Läkemedel

Vanlig beteendenberoende:

 • Sexberoende
 • Internetsexberoende
 • Spelberoende, ex trisslotter, casinospel, poker, etc.
 • Internetberoende och datorspel missbruk
 • Missbruk av socialmedier, ex. Instagram, facebook, twitter, snapchat, tinder
 • Shoppingberoende
 • Matberoende

Idag är det endast spelberoende som är accepterad som en faktisk diagnos men synen på beroende håller på att förändras och även ny forskning har kommit vilket gör att fler beteendeberoende troligen kommer att accepteras inom en snar framtid.

Kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, MI, har i forskningssammanställningar visat sig vara de behandlingsmetoder som har uppnått bäst resultat vid behandling av beroendeproblematik. Behandlingarna bygger på gott samarbete och en ömsesidig respekt mellan terapeut och klient, där man undviker konfrontation och där klienten erbjuds hjälp att hitta sin motivation samt hantera sitt sug.

Kontakta oss
Skicka ett mail till info@kbtgruppengbg.se eller fyll i formuläret nedan

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.