• Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

I livet möter vi alla någon gång svåra och smärtsamma upplevelser. Många gånger kan vi återhämta oss och minnet av det som varit smärtsamt blir en del av oss som vi kan acceptera. Ibland blir vissa händelser så traumatiska att det kan bli svårt att gå vidare och fungera normalt. Den som lider av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) har varit med om en sådan händelse. Händelser som kan trigga i gång PTSD har ofta inneburit en fara för individens liv, eller en grav kränkning av den fysiska integriteten och en känsla av att inte kunnat kontrollera händelsen. Händelsen har ofta orsakat starka känslor av skräck, hjälplöshet och/eller fruktan.

Om man har varit utsatt för en traumatisk händelse reagerar man ofta med en känslomässig stumhet och att man känner sig avskärmad från andra. Det är också vanligt med en avsaknad av nyfikenhet och intresse. Något av mest centrala symtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba ”flashbacks”, dvs. det känns som man är tillbaka i traumat, eller svåra att man har svåra mardrömmar. Även sådant som påminner om händelsen kan trigga i gång ett starkt obehag och även fysiska reaktioner, detta leder ofta till att man att man börjar undvika olika situationer. Andra symtom vid PTSD är koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, en känsla av ökad vaksamhet. Man kan även uppleva stora svårigheter att hitta lugn och trygghet fast man är med personer man tidigare har känt sig trygg med och älskat.

Kontakta oss
Skicka ett mail till info@kbtgruppengbg.se eller fyll i formuläret nedan

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.