• Behandling av sömnsvårigheter & insomni

Att somna på kvällen för att i lugn och ro vakna upp 8 timmar senare tillhör nog snarare ett undantag och de flesta människor har nog upplevt svårigheter att sova någon gång. Vanligtvis är den oroliga sömnen  övergående eller rent av normalt och orsakar därmed inga större bekymmer. Vid sömnstörning är svårigheterna så allvarliga att det känns som om man inte kan fungera tillfredställande. Sömnsvårigheter kan yttra sig på ett flertal olika sätt:

  • Svårigheter att somna in
  • Oförmåga att bibehålla sömnen, dvs att man vaknar upp flertal gånger per natt.
  • Orolig drömstörd sömn.

Hur vi upplever vår sömn och kvaliteten hänger intimt samman med hur vi mår psykiskt och bakomliggande orsaker är ofta högst individuella. Dels finns fysiologiska orsaker men även rent psykologiska faktorer som kan bidra till sömnsvårigheterna. Sömnsvårigheter kan vara ett första tecken på stress, oro eller depression. Gemensamt för de flesta personer som lider av sömnsvårigheter är att man har utvecklat en stark ångest kring sin sömn och att somna in som i sin tur bidrar till och förstärker sömnsvårigheterna.

Kontakta oss
Skicka ett mail till info@kbtgruppengbg.se eller fyll i formuläret nedan

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.