• Behandling av ätstörningar

I dagens samhälle bombaderas vi av en ström av information om hur vi bör ta hand om oss, hur vi skall se ut och vad som är socialt åtråvärt. Detta gör att nästan alla människor någon gång i livet besväras av tankar på den egna vikten eller på hur kroppen bör se ut. Gemensamt för alla ätstörningar är en överdriven upptagenhet kring mat samt den egna kroppen. Ofta är kroppsuppfattningen förvrängd, och man ägnar mycket energi åt att nå det ideala utseendet/vikten. Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck och det är ingen tydlig gräns mellan olika former av ätstörningar såsom anorexi, bulimi, hetsätning, överätande mm. Kroppsvikten kan ofta variera mellan undervikt och övervikt, då kroppen försöker kompensera för balansen mellan att nå idealet och kompensera för svältreaktioner. Både överätning och självsvält fyller också en lugnande effekt då detta aktiverar det parasympatiska systemet i kroppen, vilket är vårat lugn- och rosystem .

Kontakta oss
Skicka ett mail till info@kbtgruppengbg.se eller fyll i formuläret nedan

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.