• Utredning

Hos oss gör våra erfarna psykologer neuropsykiatriska utredningar såväl som begåvningsutredningar och neuropsykologiska utredningar. Vi tar både emot barn, ungdomar och vuxna. 

Utredningen syftar vanligtvis till att fastställa och skilja ur diagnoser som autismspektrumstörning, ADHD, intellektuella funktionshinder eller personlighetsstörning.

Ett annat syfte med utredning är att utforma behandlingsplaner, bedöma arbetskapacitet, fortsätta eller rekommendera en terapi eller planera andra insatser som stöd för klienten.

 

Såhär är vårt upplägg:

En utredning går till så att vi först gör en screening för att se om det finns grund nog att gå vidare med en fullständig utredning. En screening kostar 4000 kr. Görs bedömningen att det finns belägg nog att gå vidare med en fullständig utredning så kostar det totalt 25000 kr (där de 4000 kr ingår i det priset, det blir alltså 21000 kr extra efter screeningen). Vi gör endast psykologdelen av utredningen, så behöver man medicinering eller dylikt så får man söka det separat efter genomförd utredning.

Utöver utredning har vi också KBT- terapisessioner som är 45 minuter, det kostar 1375 kr/besök (1050 kr för student.)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.